Firma ULTRAPHON - Autoryzowany instalator central telefonicznych Panasonic Pure-IP ULTRAPHON - Silver Partner Panasonic
13 Lipiec, 2024

1
2
3
4
5
6
7
8

Prawa autorskie

Treść stron internetowych firmy ULTRAPHON chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane w niniejszej informacji, są zastrzeżone. Ich powielanie, przekazywanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całej treści w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ULTRAPHON są zabronione, chyba że jest to zgodne z poniższymi warunkami.

Informacje nie mogą być modyfikowane, skracane oraz uzupełniane. Zezwolenie na używanie informacji pochodzących z serwisu firmy ULTRAPHON zostanie udzielone pod warunkiem, że poniższa uwaga o prawach autorskich, autorze informacji (firma ULTRAPHON) i zezwoleniach pojawi się we wszystkich kopiach, dokumenty z witryny firmy ULTRAPHON użytkowane będą tylko w celach informacyjnych i niekomercyjnych lub osobistych i nie będą kopiowanie, ogłaszane na żadnym komputerze sieciowym ani rozpowszechniane na żadnym nośniku oraz do dokumentów nie będą wprowadzane żadne zmiany. Użycie dokumentów do innych celów jest wyraźnie zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Osoby naruszające umowę będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo oraz zostaną obciążone na łączną kwotę 5000 zł netto.

Wymienione powyżej dokumenty nie obejmują projektu oraz układu witryny firmy ULTRAPHON oraz wszystkich witryn posiadanych, obsługiwanych, licencjonowanych lub kontrolowanych przez firmę ULTRAPHON. Elementy witryn internetowej firmy ULTRAPHON są chronione ustawami o ochronie projektów graficznych, znaków towarowych, o nieuczciwej konkurencji i innych i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w części lub w całości. Żadne logo, grafiki, dźwięki ani ilustracje znajdujące się w witrynach firmy ULTRAPHON nie mogą być kopiowane ani przesyłane bez wyraźnej zgody firmy ULTRAPHON.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje, dane, pliki w postaci binarnej i tekstowej, zostały przedstawione tylko w celach informacyjnych i nikt z autorów serwisu firmy ULTRAPHON ani sama firma ULTRAPHON, nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne skutki wynikłe z jego użytkowania.

Firma ULTRAPHON, ani nikt pracujący na rzecz firmy, nie odpowiada za negatywne skutki wynikłe z nie właściwego lub nie odpowiedniego działania programów. Wszystkie materiały, artykuły, dokumentacje oraz pliki w postaci kompilowanej, pobierane są na własną odpowiedzialność.

Znaki towarowe

Panasonic jest zarejestrowanym znakiem handlowym Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Microsoft, Windows oraz Outlook są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

Intel oraz Pentium są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami towarowymi Intel Corporation oraz spółek zależnych w w USA i innych krajach.

Logo i znak słowny Bluetooth są własnością Bluetooth SIG, Inc. i wykorzystywane są na podstawie licencji udzielonej firmie Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Adobe, Adobe Acrobat i Adobe Acrobat Reader są zarejestrowanymi znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated.

Wszystkie pozostałe znaki handlowe wykorzystane w niniejszych stronach są własnością ich odpowiednich właścicieli


© ULTRAPHON. Wszelkie prawa zastrzeżone.