Firma ULTRAPHON - Autoryzowany instalator central telefonicznych Panasonic Pure-IP ULTRAPHON - Silver Partner Panasonic
15 Kwiecień, 2021
System telefoniczny Panasonic DECT oparty na protokole SIP

System telefoniczny Panasonic DECT oparty na protokole SIP

  • 4-kanałowa i 8-kanałowa stacja bazowa DECT IP z sygnalizacją SIP
  • Wbudowany serwer oraz interfejs do obsługi systemu DECT
  • Brak wymaganego dodatkowego sprzętu lub serwera - zinegrowane rozwiązania
  • Obsługa konferencji sieciowych oraz szerokopasmowego dźwięku Audio HD
  • Szyfrowanie połączeń DECT oraz obsługa roamingu i "Hang Over"
  • Obsługa do 256 słuchawek DECT i 128 stacji bazowych
  • Współpraca z słuchawkami DECT SIP KX-UDT111, KX-UDT121 oraz KX-UDT131

1
2
3
4
5
6
7
8

Zmiana sposobu realizacji połączeń miejscowych i strefowych

2005-11-01
Od 5 grudnia 2005 roku zmieni się sposób realizacji połączeń miejscowych i strefowych (lokalnych). Każde takie połączenie z telefonu stacjonarnego lub automatu telefonicznego tp będzie rozpoczynało się od wybrania cyfry "0" i wskaźnika strefy numeracyjnej (tzw. numeru kierunkowego) właściwego dla danej strefy. Do tej pory dzwoniący wybierał od razu numer abonenta.

Zmiana wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14 lipca 2005 roku w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych zgodnie, z którym wprowadzenie zamkniętego planu numeracji krajowej musi nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2005 roku. Obowiązek wprowadzenia tych zmian dotyczy wszystkich operatorów telefonii stacjonarnej.

Według nowego schematu każde połączenie miejscowe i strefowe będzie wymagało wybrania 10 cyfr, tak jak w przypadku połączenia międzystrefowego (międzymiastowego):

0 - dwucyfrowy numer kierunkowy - siedmiocyfrowy numer abonenta

(np. 0 22 123 45 67 w Warszawie lub 0 14 627 11 00 w Tarnowie).

Zmiany nie dotyczą wybierania numerów skróconych Abonenckich Usług Specjalnych (AUS):


Nasza Firma ma na uwadze, iż wywoła to zamieszanie i dodatkowe utrudnienia w wybieraniu numerów telefonicznych jak i fakt pojawienia się problemu tam, gdzie występuje podział abonentów i objęcie ich restrykcjami na połączenia międzymiastowe, gdyż abonenci objęci restrykcjami od 5 grudnia nie będą mogli łączyć się z numerami lokalnymi.

Proponujemy więc dokonać wymiany oprogramowania i przeprogramowania systemu telekomunikacyjnego w taki sposób, aby zmiana nie spowodowała zakłóceń w Waszej centrali telefonicznej, a korzystający z telefonów mogli dalej realizować połączenia bez konieczności wybierania numeru kierunkowego.

Uwaga:

Usługa może być zrealizowana wyłącznie na centralach Panasonic KXTA308, KXTA616, KXTEA308, KXTES824, KXTEM824, KXTD1232, KXTD816, KXTD612, KXDT500, KXTDA15, KXTDA30, KXTDA100, KXTDA200, KXTDA600.

Klientów, którzy posiadają inny typ centrali zachęcamy do skorzystania z oferty promocyjnej wymiany centrali na nową.

« powrót


© 2013 ULTRAPHON. Wszelkie prawa zastrzeżone.